Page 13 - GUÍA DE SELECCIÓN DE TOROS COLUN
P. 13

              Sistema Pastoril Sistema Pastoril Suplementado Sistema Semi-Pastoril Sistema Pastoril Mixto Sistema Pastoril Intensivo
13
 
   11   12   13   14   15