Page 13 - Guía de Selección de Toros 2021-2022
P. 13

              Sistema Pastoril Sistema Pastoril Suplementado Sistema Semi-Pastoril Sistema Pastoril Mixto Sistema Pastoril Intensivo
13
 
   11   12   13   14   15